מיסים עסקיים בישראל

כל העסקים בישראל משלמים מיסים על חברות, מיסי רווח הון ומיסים על ערך מוסף ללא קשר למעמד (למשל, חברה, שותפות או חברה זרה). אם העסק שלכם הוא סניף של תאגיד זר, יתכן שתהיה לכם גישה לכמה פטורים וניכויים.

 

ממשלת ישראל עשויה למסות חברות ישראליות בעד 25% על כל ההכנסות שנצברו בשנה כספית. מס רווחי ההון הוא 20%. מס ערך מוסף בישראל הוא 16% (נכון לשנת 2010).

 

השנה הכספית באה אחרי הלוח הגרגוריאני, ולא היהודי. על עסקים להגיש דוח מס שנתי מבוקר חמישה חודשים מתום שנת הכספים.

 

לישראל ישנם חוזים עם מדינות מסוימות המונעות מיסוי כפול. לקבלת רשימה של מדינות אלה, עיין באתר של Invest in Israel.

 

תשלומים אחרים שכדאי לדעת עליהם

חברות משלמות תשלומים חודשיים למוסד לביטוח לאומי עבור ביטוח בריאות וביטוח לאומי. החברה משלמת את הסכום השווה ל-4.5% מהכנסות העובד עבור הביטוח הלאומי (העובד תורם כ 0.5% מהכנסתו לתשלום זה).

 

עבור תשלומי ביטוח בריאות, המעסיקים מנכים 3.5% מהכנסתם של העובדים בממוצע.